FBZ7 File

? Cách mở file .FBZ7? Những phần mềm mở file .FBZ7 và sửa file lỗi. Convert N/A FBZ7 file sang định dạng khác.

.FBZ7 File Extension

   
File name FBZ7 File
File Type Compressed FinalBuilder 7 Project
Nhà phát triển VSoft Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FBZ7 là file gì?

FBZ7 là Developer Files - Compressed FinalBuilder 7 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSoft Technologies.

hồ sơ dự án tạo ra bởi FinalBuilder 7, một chương trình được sử dụng để xây dựng dự án phát triển phần mềm Windows vào các ứng dụng Windows; tiết kiệm tham chiếu đến các tài sản cần thiết cho việc xây dựng các chương trình cũng như các thuộc tính có liên quan; được sử dụng để xây dựng tự động xây dựng.

What is a FBZ7 file?

Project file created by FinalBuilder 7, a program used for building Windows software development projects into Windows applications; saves references to the assets required for building the program as well as relevant properties; used for constructing automated builds.

Cách mở .FBZ7 file

Để mở file .FBZ7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBZ7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBZ7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBZ7 do người dùng đóng góp.

  • VSoft Technologies FinalBuilder
  • FinalBuilder
  • FinalBuilder

Chuyển đổi file .FBZ7

File .FBZ7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *