FC File

? Cách mở file .FC? Những phần mềm mở file .FC và sửa file lỗi. Convert N/A FC file sang định dạng khác.

.FC File Extension

   
File name FC File
File Type FirstClass Settings File
Nhà phát triển OpenText
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .FC là file gì?

FC là Settings Files - FirstClass Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OpenText.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi OpenText Firstclass, một ứng dụng gửi email và hội nghị truyền hình cho phép cộng tác và giao tiếp giữa người sử dụng; chứa dữ liệu đăng nhập được tham chiếu bởi Firstclass cho người dùng kết nối đến máy chủ; có thể lưu trữ tài nguyên, chẳng hạn như hình thức, hình ảnh, biểu tượng, và âm thanh, mà tùy chỉnh giao diện Firstclass.

What is a FC file?

Settings file used by OpenText FirstClass, an emailing and conferencing application that enables collaboration and communication between users; contains login data referenced by FirstClass to connect users to the server; may store resources, such as forms, pictures, icons, and sounds, that customize the FirstClass interface.

Cách mở .FC file

Để mở file .FC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FC do người dùng đóng góp.

  • OpenText FirstClass
  • FirstClassR Client
  • FirstClassR Client
  • CPS FirstClass Client
  • Fuse Creator
  • FoxAnalysis
  • FoxAnalysis

Chuyển đổi file .FC

File .FC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *