FD File

? Cách mở file .FD? Những phần mềm mở file .FD và sửa file lỗi. Convert Text FD file sang định dạng khác.

.FD File Extension

   
File name FD File
File Type 1LaTeX Font Definition File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .FD là file gì?

FD là Settings Files - 1LaTeX Font Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi LaTeX, một hệ thống sắp chữ sử dụng để tạo các tài liệu định dạng; chứa một tuyên bố phông chữ mà các bản đồ thuộc tính font LaTeX thông số kỹ thuật phông chữ TeX; sử dụng để mô tả cách LaTeX thuộc tính phông chữ được quy đổi sang phông chữ TeX.

What is a FD file?

File used by LaTeX, a typesetting system used to create formatted documents; contains a font declaration that maps LaTeX font properties to TeX font specifications; used to describe how LaTeX font attributes are translated into TeX fonts.

Cách mở .FD file

Để mở file .FD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FD do người dùng đóng góp.

  • LyX/Mac
  • Lyx
  • Lyx
  • WinEdt
  • Aquazone

Chuyển đổi file .FD

File .FD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *