FD2 File

? Cách mở file .FD2? Những phần mềm mở file .FD2 và sửa file lỗi. Convert N/A FD2 file sang định dạng khác.

.FD2 File Extension

   
File name FD2 File
File Type PictureMate Borders File
Nhà phát triển Epson
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .FD2 là file gì?

FD2 là Page Layout Files - PictureMate Borders File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epson.

Có biên giới ảnh được sử dụng bởi máy in Epson PictureMate; bao gồm các thông tin như tên mẫu, độ phân giải hình ảnh, kích thước in, tỉ lệ, không gian màu, ràng buộc ký quỹ, và các dữ liệu định dạng khác.

What is a FD2 file?

Contains photo borders used by Epson PictureMate printers; includes information such as the template name, image resolution, print size, aspect ratio, color space, bind margin, and other formatting data.

Cách mở .FD2 file

Để mở file .FD2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FD2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FD2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FD2 do người dùng đóng góp.

  • 2012 Lacerte Tax
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Media Player Classic
  • 2002 Lacerte Tax
  • EPSON Easy Photo Print
  • EPSON Easy Photo Print

Chuyển đổi file .FD2

File .FD2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *