FDA File

? Cách mở file .FDA? Những phần mềm mở file .FDA và sửa file lỗi. Convert Binary FDA file sang định dạng khác.

.FDA File Extension

   
File name FDA File
File Type Dawn of War Audio File
Nhà phát triển Relic Entertainment
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .FDA là file gì?

FDA là Audio Files - Dawn of War Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Relic Entertainment.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi Warhammer 40,000: Dawn of War (DOW), một game chiến thuật thời gian thực; có thể chứa một hiệu ứng âm thanh hoặc nhạc nền được chơi trong các trò chơi; lưu trong file .SGA, đó là những tài liệu lưu trữ trò chơi sử dụng cho Dow.

What is a FDA file?

Audio file used by WarHammer 40,000: Dawn of War (DoW), a real-time strategy game; may contain a sound effect or the background music that is played during the game; saved within .SGA files, which are the game archives used for DoW.

Cách mở .FDA file

Để mở file .FDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDA do người dùng đóng góp.

  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET Runtime
  • FlashDevelop for .NET
  • Media Player Classic
  • Fanfare Drawgraphic2
  • Fanfare Drawgraphic2

Chuyển đổi file .FDA

File .FDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *