FEATURE File

? Cách mở file .FEATURE? Những phần mềm mở file .FEATURE và sửa file lỗi. Convert XML FEATURE file sang định dạng khác.

.FEATURE File Extension

   
File name FEATURE File
File Type SharePoint Feature File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .FEATURE là file gì?

FEATURE là Developer Files - SharePoint Feature File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Visual Studio, một chương trình phát triển phần mềm; lưu lại dưới dạng một phần của một dự án phát triển Microsoft SharePoint, và không nhất thiết phải là hữu ích nằm ngoài phạm vi của dự án; chứa một tính năng, đó là một thành phần tùy chỉnh kích hoạt trong phần mềm; lưu trong một định dạng XML.

What is a FEATURE file?

Developer file created by Visual Studio, a software development program; saved as part of a Microsoft SharePoint development project, and isn't necessarily useful outside the scope of the project; contains a feature, which is a custom component enabled in the software; saved in an XML format.

Cách mở .FEATURE file

Để mở file .FEATURE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FEATURE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FEATURE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FEATURE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FEATURE

File .FEATURE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *