FEEDBACK File

? Cách mở file .FEEDBACK? Những phần mềm mở file .FEEDBACK và sửa file lỗi. Convert N/A FEEDBACK file sang định dạng khác.

.FEEDBACK File Extension

   
File name FEEDBACK File
File Type Expression SketchFlow Feedback File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FEEDBACK là file gì?

FEEDBACK là Misc Files - Expression SketchFlow Feedback File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Expression SketchFlow, một chương trình sử dụng cho phương tiện truyền thông và thiết kế ứng dụng Web; chứa thông tin phản hồi cho một thiết kế được lưu trữ trong một tập tin .FLOW; có thể bao gồm đánh dấu redline và ý kiến; được sử dụng bởi người nhận xét đã gửi phản hồi cho nhóm thiết kế.

What is a FEEDBACK file?

File created by Microsoft Expression SketchFlow, a program used for designing media and Web applications; contains feedback for a design that is stored in a .FLOW file; may include redline markups and comments; used by reviewers for submitting feedback to the design team.

Cách mở .FEEDBACK file

Để mở file .FEEDBACK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FEEDBACK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FEEDBACK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FEEDBACK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expression SketchFlow

Chuyển đổi file .FEEDBACK

File .FEEDBACK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *