FES File

? Cách mở file .FES? Những phần mềm mở file .FES và sửa file lỗi. Convert N/A FES file sang định dạng khác.

.FES File Extension

   
File name FES File
File Type Fileless Occurrence Placeholder
Nhà phát triển G&A M.C.
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FES là file gì?

FES là Data Files - Fileless Occurrence Placeholder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi G&A M.C..

tập tin giữ chỗ tạo ra khi một fileless xảy ra nốt trong không gian 3D Topicscape được xuất khẩu sang Windows; cung cấp khả năng cho một "khứ hồi", trong đó bao gồm việc xuất khẩu các tập tin để Topicscape, sửa đổi chúng, sau đó tái nhập khẩu.

What is a FES file?

Placeholder file produced when a fileless occurrence note in 3D Topicscape is exported to Windows; provides the capability for a "round-trip," which involves exporting files to Topicscape, modifying them, then re-importing them.

Cách mở .FES file

Để mở file .FES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FES do người dùng đóng góp.

  • 3D Topicscape
  • RTSelect
  • RTSelect

Chuyển đổi file .FES

File .FES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *