FFM File

? Cách mở file .FFM? Những phần mềm mở file .FFM và sửa file lỗi. Convert Binary FFM file sang định dạng khác.

.FFM File Extension

   
File name FFM File
File Type FFmpeg Stream File
Nhà phát triển FFmpeg
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (9 Bình chọn)

File .FFM là file gì?

FFM là Video Files - FFmpeg Stream File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FFmpeg.

Video và định dạng dòng âm thanh được sử dụng bởi FFmpeg, một công cụ sử dụng để mã hóa video và âm thanh; cửa hàng ghi lại video và âm thanh, hoặc thức ăn, mà sẽ được gửi đến ffserver cho xuất bản.

What is a FFM file?

Video and audio stream format used by FFmpeg, a tool used to encode video and audio; stores recorded video and audio streams, or feed, that is sent to the ffserver for publishing.

Cách mở .FFM file

Để mở file .FFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFM do người dùng đóng góp.

  • CoolUtils Total Movie Converter
  • FFmpeg
  • FFmpeg

Chuyển đổi file .FFM

File .FFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *