FGS File

? Cách mở file .FGS? Những phần mềm mở file .FGS và sửa file lỗi. Convert Text FGS file sang định dạng khác.

.FGS File Extension

   
File name FGS File
File Type Fig Figure Settings File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .FGS là file gì?

FGS là Text Files - Fig Figure Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một FGS là một nhân vật thiết lập tập tin được sử dụng bởi Sung một đo lường quang học hiện đại (khoa học và công nghệ của các phép đo với ánh sáng) chương trình dữ liệu rendering. Nó chứa các thiết lập môi trường hình và thuộc tính hiển thị của một đường cong để đo ánh sáng, trong đó bao gồm dòng phong cách, phong cách thời điểm, màu đường, và chiều rộng.

What is a FGS file?

An FGS file is a figure settings file used by Fig, a modern optical metrology (science and technology of measurements with light) data-rendering program. It contains figure environment settings and display properties of a curve for measuring light, which includes line style, point style, line color, and width.

Cách mở .FGS file

Để mở file .FGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FGS do người dùng đóng góp.

  • UU and Fig

Chuyển đổi file .FGS

File .FGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *