FH File

? Cách mở file .FH? Những phần mềm mở file .FH và sửa file lỗi. Convert Binary FH file sang định dạng khác.

.FH File Extension

   
File name FH File
File Type Symantec Backup Exec File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .FH là file gì?

FH là Backup Files - Symantec Backup Exec File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

"Lịch sử File" sao lưu tập tin được tạo ra bởi Backup Exec, một ứng dụng sao lưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; cửa hàng sao lưu dữ liệu cho một hệ thống máy tính vật lý hay ảo; lưu lại dưới dạng một phần của "Catalogue", mà là một bộ sưu tập các tập tin sao lưu tại một thời điểm cụ thể.

What is a FH file?

"File history" backup file created by Backup Exec, a backup application for small to medium-sized businesses; stores backup data for a physical or virtual computer system; saved as part of a "Catalog," which is a collection of files backed up at a specific time.

Cách mở .FH file

Để mở file .FH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH do người dùng đóng góp.

  • Symantec Backup Exec 15
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MusicPad Manager

Chuyển đổi file .FH

File .FH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *