FH10 File

? Cách mở file .FH10? Những phần mềm mở file .FH10 và sửa file lỗi. Convert N/A FH10 file sang định dạng khác.

.FH10 File Extension

   
File name FH10 File
File Type FreeHand 10 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .FH10 là file gì?

FH10 là Vector Image Files - FreeHand 10 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Vector hình ảnh được tạo ra bởi FreeHand 10, một chương trình vẽ ngưng bởi Adobe vào năm 2007; chứa điểm, đường thẳng, đường cong, màu sắc và độ dốc; có thể được thu nhỏ mà không làm mất chất lượng hình ảnh; sử dụng để tạo ra hình ảnh Web và vật liệu in khác.

What is a FH10 file?

Vector image created by FreeHand 10, a drawing program discontinued by Adobe in 2007; contains points, lines, curves, colors and gradients; can be scaled without losing image quality; used to create Web images and other print media.

Cách mở .FH10 file

Để mở file .FH10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH10 do người dùng đóng góp.

  • Macromedia FreeHand MXa
  • Macromedia FreeHand MX
  • Macromedia FreeHand MX
  • Parallels Tools Center
  • Illustrator
  • $R51KFVY
  • $R51KFVY

Chuyển đổi file .FH10

File .FH10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *