FH11 File

? Cách mở file .FH11? Những phần mềm mở file .FH11 và sửa file lỗi. Convert N/A FH11 file sang định dạng khác.

.FH11 File Extension

   
File name FH11 File
File Type FreeHand 11 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (17 Bình chọn)

File .FH11 là file gì?

FH11 là Vector Image Files - FreeHand 11 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Vector hình ảnh được tạo ra bởi FreeHand 11, một chương trình vẽ được phát triển bởi Macromedia và được mua lại bởi Adobe Systems; bao gồm điểm, đường thẳng, đường cong và có thể được thu nhỏ lại mà không làm mất chất lượng hình ảnh; cũng có thể chứa gradient và màu sắc.

What is a FH11 file?

Vector image created by FreeHand 11, a drawing program developed by Macromedia and acquired by Adobe Systems; includes points, lines, and curves that can be scaled without losing image quality; also may contain gradients and colors.

Cách mở .FH11 file

Để mở file .FH11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH11 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe FreeHand
  • Adobe FreeHand
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Illustrator
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .FH11

File .FH11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *