FH3 File

? Cách mở file .FH3? Những phần mềm mở file .FH3 và sửa file lỗi. Convert N/A FH3 file sang định dạng khác.

.FH3 File Extension

   
File name FH3 File
File Type FreeHand 3 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .FH3 là file gì?

FH3 là Vector Image Files - FreeHand 3 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra với phần mềm vẽ FreeHand; chứa một hình ảnh vector FreeHand phiên bản 3; chứa điểm, đường thẳng, và các đường cong để tạo ra hình ảnh có thể được thu nhỏ lại mà không làm giảm chất lượng; tương tự như file .FH4, .FH5, và .FH6 tạo ra bởi các phiên bản gần đây của Freehand.

What is a FH3 file?

File created with FreeHand drawing software; contains a FreeHand version 3 vector image; contains points, lines, and curves to create images that can be scaled with no loss of quality; similar to .FH4, .FH5, and .FH6 files created by more recent versions of Freehand.

Cách mở .FH3 file

Để mở file .FH3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH3 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe FreeHand
  • Adobe FreeHand

Chuyển đổi file .FH3

File .FH3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *