FH4 File

? Cách mở file .FH4? Những phần mềm mở file .FH4 và sửa file lỗi. Convert N/A FH4 file sang định dạng khác.

.FH4 File Extension

   
File name FH4 File
File Type FreeHand 4 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FH4 là file gì?

FH4 là Vector Image Files - FreeHand 4 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

file ảnh được tạo ra bởi FreeHand, một ứng dụng vector vẽ hình ảnh; chứa một phiên bản FreeHand 4 bản vẽ; sử dụng đường nét, điểm, và các đường cong để tạo ra hình ảnh có thể được thu nhỏ lại mà không làm giảm chất lượng; tương tự như file .FH3, .FH5, và .FH6 tạo ra bởi FreeHand.

What is a FH4 file?

Image file created by FreeHand, a vector image drawing application; contains a FreeHand version 4 drawing; uses lines, points, and curves to create images that can be scaled with no loss of quality; similar to .FH3, .FH5, and .FH6 files created by FreeHand.

Cách mở .FH4 file

Để mở file .FH4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH4 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe FreeHand
  • Adobe FreeHand

Chuyển đổi file .FH4

File .FH4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *