FH5 File

? Cách mở file .FH5? Những phần mềm mở file .FH5 và sửa file lỗi. Convert N/A FH5 file sang định dạng khác.

.FH5 File Extension

   
File name FH5 File
File Type FreeHand 5 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .FH5 là file gì?

FH5 là Vector Image Files - FreeHand 5 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

file ảnh được tạo ra bởi FreeHand, một ứng dụng vector vẽ hình ảnh; tương tự như .FH4, .FH6, và .FH7 file; chứa 5 dự án phiên bản FreeHand; sử dụng đường nét, điểm, và các đường cong để tạo ra hình ảnh có thể được thu nhỏ lại mà không làm giảm chất lượng.

What is a FH5 file?

Image file created by FreeHand, a vector image drawing application; similar to .FH4, .FH6, and .FH7 files; contains a FreeHand version 5 project; uses lines, points, and curves to create images that can be scaled with no quality loss.

Cách mở .FH5 file

Để mở file .FH5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH5 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe FreeHand
  • Adobe FreeHand

Chuyển đổi file .FH5

File .FH5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *