FH7 File

? Cách mở file .FH7? Những phần mềm mở file .FH7 và sửa file lỗi. Convert N/A FH7 file sang định dạng khác.

.FH7 File Extension

   
File name FH7 File
File Type FreeHand 7 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .FH7 là file gì?

FH7 là Vector Image Files - FreeHand 7 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo bởi Adobe Freehand 7, một chương trình sử dụng để tạo đồ họa vector hai chiều; chứa dữ liệu hình ảnh vector cho điểm, đường thẳng, đồ họa và màu sắc; sử dụng để tạo bản in hoặc thiết kế Web.

What is a FH7 file?

File created by Adobe FreeHand 7, a program used for creating two-dimensional vector graphics; contains vector image data for points, lines, graphics, and colors; used for creating prints or Web designs.

Cách mở .FH7 file

Để mở file .FH7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH7 do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Macromedia FreeHand MX
  • Macromedia FreeHand MX
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FH7

File .FH7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *