FH8 File

? Cách mở file .FH8? Những phần mềm mở file .FH8 và sửa file lỗi. Convert N/A FH8 file sang định dạng khác.

.FH8 File Extension

   
File name FH8 File
File Type FreeHand 8 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .FH8 là file gì?

FH8 là Vector Image Files - FreeHand 8 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Adobe Freehand phiên bản 8, một chương trình vẽ; chứa dữ liệu bản vẽ vector-based cho điểm, đường thẳng, đồ họa và màu sắc; sử dụng để tạo ra thiết kế Web và in.

What is a FH8 file?

File created by Adobe FreeHand version 8, a drawing program; contains vector-based drawing data for points, lines, graphics, and colors; used to create Web designs and prints.

Cách mở .FH8 file

Để mở file .FH8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH8 do người dùng đóng góp.

  • Macromedia FreeHand MXa
  • Macromedia FreeHand MX
  • Macromedia FreeHand MX
  • Parallels Tools Center
  • $R51KFVY

Chuyển đổi file .FH8

File .FH8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *