FH9 File

? Cách mở file .FH9? Những phần mềm mở file .FH9 và sửa file lỗi. Convert N/A FH9 file sang định dạng khác.

.FH9 File Extension

   
File name FH9 File
File Type FreeHand 9 Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (17 Bình chọn)

File .FH9 là file gì?

FH9 là Vector Image Files - FreeHand 9 Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

hình ảnh vector được tạo ra với phần mềm vẽ FreeHand; sử dụng các điểm, đường và đường cong để tạo ra hình ảnh có thể được thu nhỏ lại mà không làm giảm chất lượng; FreeHand, mà ban đầu được phát triển bởi Macromedia, đã bị dừng bởi Adobe vào năm 2007.

What is a FH9 file?

Vector image created with FreeHand drawing software; uses points, lines, and curves to create images that can be scaled with no loss of quality; FreeHand, which was originally developed by Macromedia, was discontinued by Adobe in 2007.

Cách mở .FH9 file

Để mở file .FH9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FH9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FH9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FH9 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe FreeHand
  • Adobe FreeHand
  • Adobe Illustrator 2020
  • $R51KFVY

Chuyển đổi file .FH9

File .FH9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *