FHC File

? Cách mở file .FHC? Những phần mềm mở file .FHC và sửa file lỗi. Convert N/A FHC file sang định dạng khác.

.FHC File Extension

   
File name FHC File
File Type FHC Data File
Nhà phát triển Canute
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FHC là file gì?

FHC là Data Files - FHC Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Canute.

định dạng dữ liệu được sử dụng bởi FHC (Full thủy lực tính toán), một chương trình để quản lý hệ thống phun nước cứu hỏa; chứa một danh sách các đường ống, người đứng đầu, nút và dữ liệu dự án, trong đó trang điểm một mạng lưới thủy lực; cho phép FHC để tính mạng.

What is a FHC file?

Data format used by FHC (Full Hydraulic Calculation), a program for managing fire sprinkler systems; contains a list of pipes, heads, nodes, and project data, which makeup a hydraulic network; allows FHC to calculate the network.

Cách mở .FHC file

Để mở file .FHC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FHC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FHC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FHC do người dùng đóng góp.

  • Family Historian
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Canute - FHC

Chuyển đổi file .FHC

File .FHC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *