FHD File

? Cách mở file .FHD? Những phần mềm mở file .FHD và sửa file lỗi. Convert N/A FHD file sang định dạng khác.

.FHD File Extension

   
File name FHD File
File Type FreeHand Drawing File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .FHD là file gì?

FHD là Vector Image Files - FreeHand Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

vẽ hình ảnh được tạo ra bởi FreeHand vector-based, một chương trình dùng để tạo ra hình ảnh minh họa và bố cục trang; chứa đường và hình dạng, hay còn gọi là đường dẫn, để tạo ra các bản vẽ; có thể lưu trữ hình dạng đơn giản hoặc bản vẽ phức tạp mà sử dụng hiệu ứng ba chiều; được sử dụng để viết kịch bản và các tài liệu nhiều trang.

What is a FHD file?

Vector-based drawing image created by FreeHand, a program used to create illustrations and page layouts; contains lines and shapes, also called paths, to create drawings; can store simple shapes or complex drawings that use three-dimensional effects; used for storyboarding and multipage documents.

Cách mở .FHD file

Để mở file .FHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FHD do người dùng đóng góp.

  • Adobe FreeHand
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • FlowHeater.Studio

Chuyển đổi file .FHD

File .FHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *