FILM File

? Cách mở file .FILM? Những phần mềm mở file .FILM và sửa file lỗi. Convert N/A FILM file sang định dạng khác.

.FILM File Extension

   
File name FILM File
File Type Filmkey Player Media File
Nhà phát triển Filmkey
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (24 Bình chọn)

File .FILM là file gì?

FILM là Encoded Files - Filmkey Player Media File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Filmkey.

Một tập tin FILM là một tập tin video được mã hoá được tạo ra bởi Filmkey Player, một tiện ích dùng để xem phim với Digital Rights Management (DRM). Nó chứa một bộ phim, mà có thể là một MP4, m4v, .MOV, Qt, .MQV, hoặc tập tin .MOOV, mã hóa với Filmkey encoder.

What is a FILM file?

A FILM file is an encrypted video file created by Filmkey Player, a utility used to view films with Digital Rights Management (DRM). It contains a movie, which may be an .MP4, .M4V, .MOV, .QT, .MQV, or .MOOV file, encrypted with Filmkey encoder.

Cách mở .FILM file

Để mở file .FILM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FILM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FILM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FILM do người dùng đóng góp.

  • Filmkey Player

Chuyển đổi file .FILM

File .FILM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *