FILM_CPK File

? Cách mở file .FILM_CPK? Những phần mềm mở file .FILM_CPK và sửa file lỗi. Convert N/A FILM_CPK file sang định dạng khác.

.FILM_CPK File Extension

   
File name FILM_CPK File
File Type Sega FILM Multimedia File
Nhà phát triển Sega Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FILM_CPK là file gì?

FILM_CPK là Game Files - Sega FILM Multimedia File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sega Games.

tập tin Một FILM_CPK là một tập tin đa phương tiện được lưu trong định dạng Sega FILM. Nó chứa âm thanh và video tham chiếu tại điểm nhất định trong lối chơi.

What is a FILM_CPK file?

A FILM_CPK file is a multimedia file saved in the Sega FILM format. It contains audio and video referenced at certain points during gameplay.

Cách mở .FILM_CPK file

Để mở file .FILM_CPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FILM_CPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FILM_CPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FILM_CPK do người dùng đóng góp.

  • Attractor Mobile Software Codec Packs

Chuyển đổi file .FILM_CPK

File .FILM_CPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *