FIMPP File

? Cách mở file .FIMPP? Những phần mềm mở file .FIMPP và sửa file lỗi. Convert Text FIMPP file sang định dạng khác.

.FIMPP File Extension

   
File name FIMPP File
File Type FiM++ Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FIMPP là file gì?

FIMPP là Developer Files - FiM++ Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin mã nguồn viết bằng FIM ++, một ngôn ngữ lập trình bí truyền dựa trên series phim hoạt hình My Little Pony; sử dụng dưới hình thức một bức thư bằng văn bản để xác định các lớp học (ví dụ, Thưa chúa Celestia: Letter Một tiếp theo báo cáo khác); tương tự như các ngôn ngữ khác lập trình hài hước như LOLCODE (file .LOL).

What is a FIMPP file?

Source code file written in FiM++, an esoteric programming language based on the My Little Pony cartoon series; uses the form of a written letter to define classes (e.g., Dear Princess Celestia: Letter One followed by other statements); similar to other humorous programming languages such as LOLCODE (.LOL files).

Cách mở .FIMPP file

Để mở file .FIMPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FIMPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FIMPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FIMPP do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .FIMPP

File .FIMPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *