FKY File

? Cách mở file .FKY? Những phần mềm mở file .FKY và sửa file lỗi. Convert N/A FKY file sang định dạng khác.

.FKY File Extension

   
File name FKY File
File Type FoxPro Macro
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FKY là file gì?

FKY là Executable Files - FoxPro Macro, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một FKY chứa macro tạo ra bởi Visual FoxPro, một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cho Windows. Nó lưu trữ thông tin, trong đó bao gồm tên macro, chiều dài, và tổ hợp phím, được sử dụng để tự động hóa các lệnh trong Visual FoxPro.

What is a FKY file?

An FKY file contains a macro created by Visual FoxPro, a database management program for Windows. It stores information, which includes the macro name, length, and keystrokes, used to automate commands in Visual FoxPro.

Cách mở .FKY file

Để mở file .FKY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FKY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FKY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FKY do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .FKY

File .FKY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *