FL File

? Cách mở file .FL? Những phần mềm mở file .FL và sửa file lỗi. Convert Binary FL file sang định dạng khác.

.FL File Extension

   
File name FL File
File Type Freelancer Saved Game File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FL là file gì?

FL là Game Files - Freelancer Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Lưu tập tin được tạo ra bởi Freelancer, một trò chơi mà người chơi phiêu lưu qua những nhiệm vụ như lính đánh thuê trong vũ trụ; chứa một trạng thái trò chơi lưu, hoặc bằng tay hoặc tự động lưu; sử dụng để lưu và tải trong game tiến bộ.

What is a FL file?

Save file created by Freelancer, a game where players adventure through missions as mercenaries in outer space; contains a saved game state, either manually or auto-saved; used to save and load in-game progress.

Cách mở .FL file

Để mở file .FL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FL do người dùng đóng góp.

  • COMSOL Multiphysics
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • COMSOL Multiphysics snapshot
  • PcGive
  • OxMetrics Enterprise
  • OxMetrics Enterprise

Chuyển đổi file .FL

File .FL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *