FL1 File

? Cách mở file .FL1? Những phần mềm mở file .FL1 và sửa file lỗi. Convert Binary FL1 file sang định dạng khác.

.FL1 File Extension

   
File name FL1 File
File Type Lenovo BIOS Update File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .FL1 là file gì?

FL1 là System Files - Lenovo BIOS Update File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin một FL1 là một nén BIOS cập nhật tập tin được sử dụng bởi các máy tính Lenovo, như ThinkPad và Yoga, chạy Windows. Nó chứa một bản cập nhật BIOS được "lóe" lên một máy tính.

What is a FL1 file?

An FL1 file is a compressed BIOS update file used by Lenovo computers, such as ThinkPad and Yoga, running Windows. It contains a BIOS update that is "flashed" onto a computer.

Cách mở .FL1 file

Để mở file .FL1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FL1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FL1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FL1 do người dùng đóng góp.

  • Phoenix BIOS Winphlash

Chuyển đổi file .FL1

File .FL1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *