FL3 File

? Cách mở file .FL3? Những phần mềm mở file .FL3 và sửa file lỗi. Convert N/A FL3 file sang định dạng khác.

.FL3 File Extension

   
File name FL3 File
File Type Flash 3D File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FL3 là file gì?

FL3 là Misc Files - Flash 3D File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi Photoshop, một chỉnh sửa ảnh ứng dụng chuyên nghiệp mà còn hỗ trợ đối tượng 3D và hình ảnh động chỉnh sửa trong phiên bản mở rộng của nó; lưu dữ liệu flash 3D; chỉ được hỗ trợ bởi các phiên bản mở rộng của Photoshop, không phải là phiên bản tiêu chuẩn.

What is a FL3 file?

File used by Photoshop, a professional image editing application that also supports 3D object and animation editing in its Extended version; saves Flash 3D data; is only supported by the Extended version of Photoshop, not the standard version.

Cách mở .FL3 file

Để mở file .FL3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FL3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FL3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FL3 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .FL3

File .FL3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *