FLAM3 File

? Cách mở file .FLAM3? Những phần mềm mở file .FLAM3 và sửa file lỗi. Convert XML FLAM3 file sang định dạng khác.

.FLAM3 File Extension

   
File name FLAM3 File
File Type Fractal Flames File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FLAM3 là file gì?

FLAM3 là Data Files - Fractal Flames File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu chứa các thông số sử dụng cho hình ảnh fractal tự động tạo ra và hình ảnh động được gọi là "ngọn lửa"; có thể được sử dụng như là một thay thế cho các phần mở rộng .FLAME phổ biến hơn; lưu trong một định dạng XML và phải được trả lại bởi một chương trình phần mềm trước khi xem kết quả hình ảnh hoặc hình ảnh động.

What is a FLAM3 file?

Data file containing parameters used for auto-generating fractal images and animations called "flames;" can be used as an alternative to the more common .FLAME extension; saved in an XML format and must be rendered by a software program before viewing the resulting image or animation.

Cách mở .FLAM3 file

Để mở file .FLAM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLAM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLAM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLAM3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FLAM3

File .FLAM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *