FLAME File

? Cách mở file .FLAME? Những phần mềm mở file .FLAME và sửa file lỗi. Convert XML FLAME file sang định dạng khác.

.FLAME File Extension

   
File name FLAME File
File Type Fractal Flames File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .FLAME là file gì?

FLAME là Data Files - Fractal Flames File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu mà tiết kiệm thông số sử dụng để làm đồ họa và hình ảnh động fractal gọi là "ngọn lửa"; có thể bao gồm một hoặc nhiều mẫu fractal, mỗi trong số đó có thể được tùy chỉnh bằng cách điều chỉnh các biến và gradient sử dụng bởi các fractal; lưu trong một định dạng XML và phải được trả lại bởi một chương trình phần mềm để ra một hình ảnh tương ứng hoặc hoạt hình.

What is a FLAME file?

Data file that saves parameters used for making fractal graphics and animations called "flames;" can include one or more fractal patterns, each of which can be customized by adjusting variables and gradients used by the fractal; saved in an XML format and must be rendered by a software program to output a corresponding image or animation.

Cách mở .FLAME file

Để mở file .FLAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLAME do người dùng đóng góp.

  • Flam3
  • Fractal Fr0st
  • Fractal Fr0st
  • Apophysis
  • Electric Sheep

Chuyển đổi file .FLAME

File .FLAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *