FLF File

? Cách mở file .FLF? Những phần mềm mở file .FLF và sửa file lỗi. Convert N/A FLF file sang định dạng khác.

.FLF File Extension

   
File name FLF File
File Type Microsoft Dynamics NAV License File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .FLF là file gì?

FLF là Misc Files - Microsoft Dynamics NAV License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Giấy phép tập tin dùng để ủy quyền cho việc sử dụng Microsoft Dynamics NAV; chứa đăng ký và cho phép thông tin; thường có tên là "fin.flf" và có thể phải sử dụng cơ sở dữ liệu NAV với SQL Server và các chương trình khác.

What is a FLF file?

License file used to authorize the use of Microsoft Dynamics NAV; contains registration and permissions information; typically named "fin.flf" and may be required to use NAV databases with SQL Server and other programs.

Cách mở .FLF file

Để mở file .FLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Firehand Ember Max
  • FreeStyler
  • Firehand Ember Free
  • Firehand Ember Free

Chuyển đổi file .FLF

File .FLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *