FLG File

? Cách mở file .FLG? Những phần mềm mở file .FLG và sửa file lỗi. Convert N/A FLG file sang định dạng khác.

.FLG File Extension

   
File name FLG File
File Type 1Puppy Linux Partition Flag File
Nhà phát triển Puppy Linux
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .FLG là file gì?

FLG là System Files - 1Puppy Linux Partition Flag File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Puppy Linux.

Tập tin được tạo ra bởi Puppy Linux, một dễ sử dụng Linux biến; sử dụng để đánh dấu một phân vùng nhất định để quét hoặc khởi động từ; tham chiếu trong khi khởi động và trong quá trình kiểm tra hệ thống tập tin; có thể bề mặt sau khi ngừng hoạt động xấu của hệ thống; xóa tự động sau khi khởi động hoặc hệ thống tập tin kiểm tra thành công.

What is a FLG file?

File created by Puppy Linux, an easy-to-use Linux variant; used to mark a certain partition to scan or boot from; referenced during startup and during file system checks; may surface after a bad shutdown of the system; deleted automatically after a successful startup or file system check.

Cách mở .FLG file

Để mở file .FLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLG do người dùng đóng góp.

  • geoviewer
  • TruTops GeoViewer
  • TruTops GeoViewer
  • Media Player Classic
  • TCI Datalog Viewer
  • PCS Datalog Viewer
  • PCS Datalog Viewer

Chuyển đổi file .FLG

File .FLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *