FLH File

? Cách mở file .FLH? Những phần mềm mở file .FLH và sửa file lỗi. Convert N/A FLH file sang định dạng khác.

.FLH File Extension

   
File name FLH File
File Type FLIC Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FLH là file gì?

FLH là Video Files - FLIC Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin video được lưu trong FLIC format hình ảnh động; sử dụng một thuật toán nén tối ưu hóa cho các chuỗi hoạt hình; Lego rock Raiders sử dụng các file FLH để lưu trữ video và dữ liệu âm thanh.

What is a FLH file?

Video file saved in the FLIC animation format; uses a compression algorithm optimized for animation sequences; Lego Rock Raiders uses FLH files to store video and audio data.

Cách mở .FLH file

Để mở file .FLH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLH do người dùng đóng góp.

  • Apple QuickTime Player
  • OpenSubtitlesPlayer
  • OpenSubtitlesPlayer
  • ALLPlayer
  • Parallels Tools Center
  • YouTube to ALLPlayer
  • YouTube to ALLPlayer

Chuyển đổi file .FLH

File .FLH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *