FLI File

? Cách mở file .FLI? Những phần mềm mở file .FLI và sửa file lỗi. Convert Binary FLI file sang định dạng khác.

.FLI File Extension

   
File name FLI File
File Type FLIC Animation
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .FLI là file gì?

FLI là Video Files - FLIC Animation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

What is a FLI file?

Movie or animation created by Autodesk animation software, such as Animator Pro; uses lossless compression, which reduces the file size, but maintains the original quality.

Cách mở .FLI file

Để mở file .FLI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLI do người dùng đóng góp.

  • XAnim
  • Corel VideoStudio 2019
  • Corel VideoStudio 2019
  • Apple QuickTime Player
  • River Past Video Cleaner
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .FLI

File .FLI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *