FSD File

? Cách mở file .FSD? Những phần mềm mở file .FSD và sửa file lỗi. Convert XML FSD file sang định dạng khác.

.FSD File Extension

   
File name FSD File
File Type Flowsheet Document
Nhà phát triển AmsterCHEM
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .FSD là file gì?

FSD là Page Layout Files - Flowsheet Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi AmsterCHEM.

Flowsheet tài liệu được tạo ra và được sử dụng bởi Cape Open để mở Cape (COCO) môi trường mô phỏng; chứa một flowsheet hóa chất, trong đó có thể bao gồm suối, hoạt động đơn vị, bộ điều khiển, và những hạn chế dòng chảy; cũng lưu trữ thông tin sử dụng để cấu hình các flowsheet, chẳng hạn như các loại dòng, phối hợp màu sắc, tùy chọn flowsheet, và các gói tài sản.

What is a FSD file?

Flowsheet document created and used by the Cape Open to Cape Open (COCO) simulation environment; contains a chemical flowsheet, which may include streams, unit operations, controllers, and flow constraints; also stores information used to configure the flowsheet, such as stream types, color schemes, flowsheet options, and property packages.

Cách mở .FSD file

Để mở file .FSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSD do người dùng đóng góp.

  • AmsterCHEM COCO
  • COFE Simulator
  • COFE Simulator
  • X-Sim Installer
  • Fire System Designer
  • SyncMan
  • SyncMan

Chuyển đổi file .FSD

File .FSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *