FSC File

? Cách mở file .FSC? Những phần mềm mở file .FSC và sửa file lỗi. Convert N/A FSC file sang định dạng khác.

.FSC File Extension

   
File name FSC File
File Type 1Practical Scriptwriter File
Nhà phát triển Practical Software Design
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FSC là file gì?

FSC là Data Files - 1Practical Scriptwriter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Practical Software Design.

tập tin một FSC là một kịch bản được tạo ra bởi thực tế Nhà biên kịch, một ứng dụng kịch bản định dạng cho sân khấu, màn hình, TV và radio. Nó được lưu trong một định dạng dựa trên văn bản đơn giản mà có thể ngay lập tức định dạng lại cho bất kỳ loại phương tiện truyền thông.

What is a FSC file?

An FSC file is a script created by Practical Scriptwriter, a script formatting application for stage, screen, TV, and radio. It is saved in a simple text-based format that can be instantly reformatted for any type of media.

Cách mở .FSC file

Để mở file .FSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSC do người dùng đóng góp.

  • Greeting Card Factory
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Premier
  • Greeting Card Factory Premier

Chuyển đổi file .FSC

File .FSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *