FLIC File

? Cách mở file .FLIC? Những phần mềm mở file .FLIC và sửa file lỗi. Convert Binary FLIC file sang định dạng khác.

.FLIC File Extension

   
File name FLIC File
File Type FLIC Animation
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .FLIC là file gì?

FLIC là Video Files - FLIC Animation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

tập tin Một FLIC là một bộ phim hoặc hình ảnh động được tạo ra bởi phần mềm hoạt hình Autodesk, chẳng hạn như Animator Pro. Nó chứa nhiều khung với mỗi khung bao gồm một hình ảnh và dữ liệu khác như bảng màu và nhãn. file FLIC cũng tương tự như .FLI file nhưng không phải là phổ biến.

What is a FLIC file?

A FLIC file is a movie or animation created by Autodesk animation software, such as Animator Pro. It contains multiple frames with each frame consisting of an image and other data such as palettes and labels. FLIC files are similar to .FLI files but not as popular.

Cách mở .FLIC file

Để mở file .FLIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLIC do người dùng đóng góp.

  • XAnim
  • Corel VideoStudio 2019
  • Corel VideoStudio 2019
  • Apple QuickTime Player
  • River Past Video Cleaner
  • Final Codecs New Year Edition
  • Final Codecs New Year Edition

Chuyển đổi file .FLIC

File .FLIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *