FLIF File

? Cách mở file .FLIF? Những phần mềm mở file .FLIF và sửa file lỗi. Convert N/A FLIF file sang định dạng khác.

.FLIF File Extension

   
File name FLIF File
File Type Free Lossless Image Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .FLIF là file gì?

FLIF là Raster Image Files - Free Lossless Image Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin FLIF là một hình ảnh được lưu trong Image Format Free Lossless (FLIF). Nó chứa một hình ảnh hoặc hình ảnh động và sử dụng lossless nén. file FLIF được sử dụng để lưu trữ một loạt các hình ảnh như hình ảnh, bản đồ địa lý và hình ảnh y tế.

What is a FLIF file?

A FLIF file is an image saved in the Free Lossless Image Format (FLIF). It contains an image or animation and uses lossless compression. FLIF files are used to store a variety of images such as photographs, geographical maps, and medical images.

Cách mở .FLIF file

Để mở file .FLIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLIF do người dùng đóng góp.

  • XnView
  • ImageMagick
  • ImageMagick

Chuyển đổi file .FLIF

File .FLIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *