FLIPANIM File

? Cách mở file .FLIPANIM? Những phần mềm mở file .FLIPANIM và sửa file lỗi. Convert N/A FLIPANIM file sang định dạng khác.

.FLIPANIM File Extension

   
File name FLIPANIM File
File Type FlipAnim Project
Nhà phát triển Poklik
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FLIPANIM là file gì?

FLIPANIM là Settings Files - FlipAnim Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Poklik.

tập tin Một FLIPANIM chứa một dự án tạo ra bởi Poklik FlipAnim, một chương trình trực tuyến sử dụng để tạo ra hình ảnh động FlipBook. Nó lưu trữ một hoặc nhiều bản vẽ tạo nên một hình ảnh động FlipBook cùng với các thiết lập cho các hình ảnh động, chẳng hạn như tốc độ trang, trang tính minh bạch, và zoom. file FLIPANIM thay thế file .FLP, nhưng được lưu trong định dạng tương tự.

What is a FLIPANIM file?

A FLIPANIM file contains a project created by Poklik FlipAnim, an online program used to create flipbook animations. It stores one or more drawings that make up a flipbook animation along with settings for the animation, such as page speed, page transparency, and the zoom. FLIPANIM files replaced .FLP files, but are saved in the same format.

Cách mở .FLIPANIM file

Để mở file .FLIPANIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLIPANIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLIPANIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLIPANIM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FLIPANIM

File .FLIPANIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *