FLK File

? Cách mở file .FLK? Những phần mềm mở file .FLK và sửa file lỗi. Convert N/A FLK file sang định dạng khác.

.FLK File Extension

   
File name FLK File
File Type 1AccountEdge Company Lock File
Nhà phát triển Acclivity Group
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .FLK là file gì?

FLK là Misc Files - 1AccountEdge Company Lock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acclivity Group.

Khóa tập tin được sử dụng bởi AccountEdge Pro, một ứng dụng cho phép bạn tổ chức kinh doanh thông tin kế toán; dùng để bảo đảm .MYO file khi nhiều người dùng đang truy cập vào các tập tin cùng một công ty.

What is a FLK file?

Lock file used by AccountEdge Pro, an application that enables you to organize business accounting information; used to secure .MYO files when multiple users are accessing the same company file.

Cách mở .FLK file

Để mở file .FLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLK do người dùng đóng góp.

  • Acclivity AccountEdge Pro
  • PowerPAT Plus
  • PowerPAT Plus
  • FOLKER

Chuyển đổi file .FLK

File .FLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *