FLKA File

? Cách mở file .FLKA? Những phần mềm mở file .FLKA và sửa file lỗi. Convert Binary FLKA file sang định dạng khác.

.FLKA File Extension

   
File name FLKA File
File Type Folder Lock Portable Locker File
Nhà phát triển NewSoftwares
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (11 Bình chọn)

File .FLKA là file gì?

FLKA là Backup Files - Folder Lock Portable Locker File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NewSoftwares.

lưu trữ được mã hóa được tạo ra bởi Folder Lock, một chương trình được sử dụng để sao lưu dữ liệu nhạy cảm vào "tủ khóa;" cửa hàng một kho lưu trữ được mã hóa các tập tin và chỉ có thể được mở ra với các thiết lập mật khẩu của người sử dụng; sử dụng hệ thống tập tin FAT32 định dạng và hỗ trợ lên đến kích thước file 4GB; có thể được sao lưu vào dịch vụ sao lưu trực tuyến của NewSoftware để sao lưu từ xa và phục hồi; cũng có thể được ghi vào ổ cứng ngoài hay đĩa CD / DVD.

What is a FLKA file?

Encrypted archive created by Folder Lock, a program used for backing up sensitive data into "lockers;" stores an encrypted archive of files and can only be opened with the password set by the user; uses FAT32 file system formatting and supports up to 4GB file sizes; can be backed up to the NewSoftware's online backup service for remote backup and recovery; can also be written to external drives or CD/DVDs.

Cách mở .FLKA file

Để mở file .FLKA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLKA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLKA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLKA do người dùng đóng góp.

  • NewSoftwares Folder Lock

Chuyển đổi file .FLKA

File .FLKA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *