FLO File

? Cách mở file .FLO? Những phần mềm mở file .FLO và sửa file lỗi. Convert N/A FLO file sang định dạng khác.

.FLO File Extension

   
File name FLO File
File Type 1RFFlow Flowchart File
Nhà phát triển RFF Electronics
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (7 Bình chọn)

File .FLO là file gì?

FLO là Data Files - 1RFFlow Flowchart File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RFF Electronics.

Flowchart tạo ra với RFFlow, một chương trình flowcharting và biểu đồ; dùng để thiết kế sơ đồ cơ bản, cũng như sơ đồ nhân quả, biểu đồ Gantt, các mốc thời gian, sơ đồ liên kết HTML, topo mạng, thiết kế mạch, kế hoạch vận chuyển, và các loại biểu đồ.

What is a FLO file?

Flowchart created with RFFlow, a flowcharting and diagramming program; used for designing basic flowcharts, as well as cause-effect diagrams, Gantt charts, timelines, HTML link diagrams, network topologies, circuit designs, transportation plans, and other types of diagrams.

Cách mở .FLO file

Để mở file .FLO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLO do người dùng đóng góp.

  • Imaging
  • RFF Electronics rfflow
  • RFF Electronics rfflow
  • iGrafx
  • Media Player Classic
  • Quick:FLO
  • Quick:FLO

Chuyển đổi file .FLO

File .FLO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *