FLOW File

? Cách mở file .FLOW? Những phần mềm mở file .FLOW và sửa file lỗi. Convert N/A FLOW file sang định dạng khác.

.FLOW File Extension

   
File name FLOW File
File Type Expression SketchFlow Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FLOW là file gì?

FLOW là Data Files - Expression SketchFlow Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

hồ sơ dự án tạo ra bởi biểu SketchFlow, một chương trình dùng để thiết kế các ứng dụng web; cửa hàng một sơ đồ dòng chảy của kinh nghiệm người dùng cũng như bố trí cho mỗi người trong số các màn hình giao diện người dùng (được lưu trữ trong các tập tin .XAML); chủ yếu sử dụng cho các phương tiện truyền thông và các ứng dụng Web.

What is a FLOW file?

Project file created by Expression SketchFlow, a program used for designing Web applications; stores a flow diagram of the user experience as well as layouts for each of the user interface screens (stored in .XAML files); primarily used for media and Web applications.

Cách mở .FLOW file

Để mở file .FLOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLOW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expression SketchFlow
  • PhotoReactor Application
  • PhotoReactor Application
  • Flow Designer
  • iRite IDE
  • Flow
  • Flow

Chuyển đổi file .FLOW

File .FLOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *