FLOWCHART File

? Cách mở file .FLOWCHART? Những phần mềm mở file .FLOWCHART và sửa file lỗi. Convert N/A FLOWCHART file sang định dạng khác.

.FLOWCHART File Extension

   
File name FLOWCHART File
File Type PureFlow Flowchart
Nhà phát triển Aleksandr Kozlov
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FLOWCHART là file gì?

FLOWCHART là Page Layout Files - PureFlow Flowchart, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Aleksandr Kozlov.

tập tin một sơ đồ là một sơ đồ được tạo ra bởi PureFlow, ứng dụng iOS sử dụng để tạo và chỉnh sửa sơ đồ. Nó chứa một sơ đồ mà có thể bao gồm văn bản, hình dạng, và mũi tên.

What is a FLOWCHART file?

A FLOWCHART file is a flowchart created by PureFlow, an iOS app used to create and edit flowcharts. It contains a diagram that may include text, shapes, and arrows.

Cách mở .FLOWCHART file

Để mở file .FLOWCHART click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLOWCHART bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLOWCHART

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLOWCHART do người dùng đóng góp.

  • PureFlow

Chuyển đổi file .FLOWCHART

File .FLOWCHART có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *