FLS File

? Cách mở file .FLS? Những phần mềm mở file .FLS và sửa file lỗi. Convert N/A FLS file sang định dạng khác.

.FLS File Extension

   
File name FLS File
File Type 1Flash Lite Sound Bundle
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (12 Bình chọn)

File .FLS là file gì?

FLS là Audio Files - 1Flash Lite Sound Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Bộ sưu tập các tập tin âm thanh được lưu trữ trong một gói duy nhất; được sử dụng bởi Flash Lite, một phiên bản của nền tảng phát triển flash được thiết kế cho các thiết bị di động; có thể bao gồm nhiều file âm thanh, nhưng chỉ hỗ trợ một tập tin âm thanh mỗi định dạng tập tin.

What is a FLS file?

Collection of sound files stored in a single bundle; used by Flash Lite, a version of the Flash development platform designed for mobile devices; may include multiple sound files, but only supports one sound file per file format.

Cách mở .FLS file

Để mở file .FLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Electronic Technician
  • Electronic Technician
  • Family Law Software
  • HSC Sim
  • EST
  • EST

Chuyển đổi file .FLS

File .FLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *