FML File

? Cách mở file .FML? Những phần mềm mở file .FML và sửa file lỗi. Convert N/A FML file sang định dạng khác.

.FML File Extension

   
File name FML File
File Type WWE RAW Character File
Nhà phát triển THQ
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .FML là file gì?

FML là Game Files - WWE RAW Character File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi THQ.

tập tin dữ liệu lưu trữ thông tin về nhân vật trong các trò chơi đấu vật phim WWE RAW; có thể được sửa đổi với một trình soạn thảo Hex để thay đổi các thuộc tính của nhân vật; sử dụng kết hợp với một tập tin .XPK để xác định đặc điểm của từng nhân vật.

What is a FML file?

Data file that stores information about character in the WWE RAW wrestling video game; can be modified with a Hex editor to alter the character's attributes; used in combination with an .XPK file to determine each character's features.

Cách mở .FML file

Để mở file .FML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FML do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FML

File .FML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *