FMOD File

? Cách mở file .FMOD? Những phần mềm mở file .FMOD và sửa file lỗi. Convert N/A FMOD file sang định dạng khác.

.FMOD File Extension

   
File name FMOD File
File Type Adobe Illustrator Flattening Module
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FMOD là file gì?

FMOD là Settings Files - Adobe Illustrator Flattening Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Illustrator, một vector chương trình vẽ; chứa các tùy chọn cho quá trình làm phẳng hình ảnh, đó là cách lớp và trong suốt nhiều được rasterized thành một hình ảnh duy nhất; dùng để xem trước hình ảnh trước khi in hoặc xuất bản sang một định dạng kỹ thuật số.

What is a FMOD file?

File used by Adobe Illustrator, a vector drawing program; contains settings for the image flattening process, which is how multiple layers and transparencies are rasterized into a single image; used for graphic previews before printing or publishing to a digital format.

Cách mở .FMOD file

Để mở file .FMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMOD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FMOD

File .FMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *