FMP File

? Cách mở file .FMP? Những phần mềm mở file .FMP và sửa file lỗi. Convert Text FMP file sang định dạng khác.

.FMP File Extension

   
File name FMP File
File Type 1AutoCAD Font Map File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .FMP là file gì?

FMP là Settings Files - 1AutoCAD Font Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Font cài đặt tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một chương trình CAD được sử dụng để vẽ và lập hồ sơ thiết kế 2D và 3D; lưu trữ một ánh xạ giữa một danh sách các phông chữ và sản phẩm thay thế của họ; thường bao gồm tài liệu tham khảo để .PFB, .shx, và các file .ttf; mở bằng AutoCAD khi một phông chữ mặc định không thể được tìm thấy để xác định vị trí thay thế phông chữ được sử dụng.

What is a FMP file?

Font settings file used by AutoCAD, a CAD program used for drawing and documenting 2D and 3D designs; stores a mapping between a list of fonts and their substitutes; commonly includes references to .PFB, .SHX, and .TTF files; opened by AutoCAD when a default font cannot be found in order to locate the replacement font to be used.

Cách mở .FMP file

Để mở file .FMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMP do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020

Chuyển đổi file .FMP

File .FMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *