FNC File

? Cách mở file .FNC? Những phần mềm mở file .FNC và sửa file lỗi. Convert N/A FNC file sang định dạng khác.

.FNC File Extension

   
File name FNC File
File Type 1QuickCAM 3D CNC File
Nhà phát triển Denford
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FNC là file gì?

FNC là CAD Files - 1QuickCAM 3D CNC File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Denford.

Máy tính điều khiển số (CNC) tập tin được sử dụng bởi phần mềm QuickCam; chứa thông tin hình học và hướng dẫn cho một máy phay CNC; đường dẫn có thể được tạo ra từ các mô hình 3D hoặc hình ảnh 2D.

What is a FNC file?

Computer numerical control (CNC) file used by QuickCAM software; contains geometry information and instructions for a CNC milling machine; paths can be created from 3D models or 2D images.

Cách mở .FNC file

Để mở file .FNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FNC do người dùng đóng góp.

  • Greeting Card Factory
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Premier
  • Greeting Card Factory Premier

Chuyển đổi file .FNC

File .FNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *