FND File

? Cách mở file .FND? Những phần mềm mở file .FND và sửa file lỗi. Convert N/A FND file sang định dạng khác.

.FND File Extension

   
File name FND File
File Type Windows Saved Search
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FND là file gì?

FND là Misc Files - Windows Saved Search, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin tìm kiếm đã lưu được tạo ra bởi Windows 95, 98, 2000, và XP; lưu trữ các tiêu chí tìm kiếm gõ bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm Windows; được sử dụng để lặp lại tìm kiếm với các tiêu chí tìm kiếm đã lưu; sẽ mở ra một cửa sổ Windows Explorer với các tập tin phù hợp khi nhấn đúp chuột.

What is a FND file?

Saved search file created by Windows 95, 98, 2000, and XP; stores the search criteria typed using the Windows Find feature; used for repeating searches with the saved search criteria; opens a Windows Explorer window with the matched files when double-clicked.

Cách mở .FND file

Để mở file .FND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FND do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows XP
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .FND

File .FND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *